INSTITUTE OF BLAST & IMPACT PROOF CONCRETE

MADE TO SAVE YOU

VÍTEJTE VE SPOLEČNOSTI

INSTITUTE OF BLAST & IMPACT PROOF CONCRETE

Přední dodavatel bezpečnostních řešení pro obranný průmysl, kritickou infrastrukturu i civilní obranu, které chrání lidi, obchod a společnost.

NSPA katalogizovaný výrobce s přiděleným NCAGE – NATO Commercial and Government Entity code 8286G.

Všechny výrobky certifikovány dle normy NATO STANAG 2280:2016.

Naše bezpečnostní prvky jsou vysoce odolné proti salinitě.

Co vše vám můžeme nabídnout?

 • Ucelenou řadu dvou desítek bezpečnostních prvků certifikovaných dle NATO STANAG 2280:2016 vyrobených z kompozitu UHPFRC k ochraně při:
  • Teroristickém útoku a Sabotáži
  • Hybridním útoku a Asymetrickém konfliktu
  • Útoku profesionální armády

Včetně konzultace pro jejich umístění, odbornou instalaci a pravidelný servis.

 • Poradenství a konzultace našeho týmu expertů a vědeckých pracovníků, unikátní know-how specialistů z oblasti obranného průmyslu, vojenství, bezpečnosti, výzkumu a vývoje betonu a ocelových prvků, projektantů a architektů při:
  • Návrzích a řešení objektů důležitých pro obranný průmysl, kritickou infrastrukturu, a civilní obranu; případně vývoj prvků k ochraně proti explozi v chemickém průmyslu a petrochemii.
  • Konzultacích návrhů a řešení obranných plánů objektů proti všem výše uvedeným typům hrozeb;
  • Vývoji specifických ochranných prvků dle Vašich požadavků, vč. zkušebních protokolů a certifikace státním Vojenským výzkumným ústavem České republiky a Státní zkušebnou ČVUT Praha.
 • Profesionální proaktivní přístup i vysoké standardy dodávaných ochranných bezpečnostních prvků vyrobených z prvotřídních materiálů s laboratorní kontrolou odebraného vzorku z každého jednoho vyrobeného kusu vč. jeho evidence a archivace, jakož i podmínku na předepsané certifikace a zkoušky všech dodavatelů v celém výrobním řetězci.

BEZPEČNOST JE NAŠÍ NEJVĚTŠÍ PRIORITOU!

NÁŠ CÍL

Vyvíjíme špičkové prostředky k ochraně lidských životů, kritické infrastruktury i objektů nezbytných pro obranu státu. Při našem úsilí dosáhnout dokonalosti dodržujeme nejvyšší etické standardy. Díky rovnoměrnému a promyšlenému vývoji i náročnému testování vytváříme společně s vědci inovativní, vysoce odolné a bezpečné prvky.

NAŠE VIZE

Máme ambici stát se světovým lídrem v oblasti bezpečnostních prvků, který překoná všechna očekávání. Jsme stálým a spolehlivým partnerem; naše unikátní řešení pomáhají klientům k naplnění jejich strategických, taktických i operativních potřeb. Neustále hledáme způsoby jak zlepšit bezpečnost vyvíjených řešení. Jsme odhodlaní zkoumat, projektovat, konstruovat a uvádět na trh nové výrobky na základě požadavků našich klientů pro potřeby trhů civilní ochrany, kritické infrastruktury a obranného průmyslu.

NAŠE MISE

Spolu s našimi strategickými partnery, vědci a poradci tvoříme v prostředí důvěry, respektu a podpory technicky a technologický pokrokové produkty. Společně predikujeme směr vývoje s cílem být připraveni na budoucí změny. To nám umožňuje naplňovat očekávání klientů a poskytovat produkty i služby, které jsou uživatelsky profesionální, vstřícné, proaktivní a ve všech směrech bezpečné.

Obranný průmysl

Poskytujeme ochranu při plnění bojových úkolů.

Kritická infrastruktura

Zabezpečujeme objekty důležité pro ochranu státu.

CIVILNÍ OBRANA

Vyvíjíme špičkové prostředky nejenom k ochraně lidských životů.

HISTORIE SPOLEČNOSTI

Založen Institut ochranných betonových konstrukcí.

2016

Vyvinut a registrován první bezpečnostní prvek na ÚPV.

2017

Vyvinuty a registrovány další dva bezpečnostní prvky na ÚPV.

2018

Produkce vystavována na IDET Brno a ARMY Moskva.

2019

Změna majitele 100% JEAN PAUL WHITECASTLE a názvu na IBIPC, logo.

2020

Licence ČVUT a testy vlastností deklarovaných patentem na ČVUT Praha.

2021

Certifikace dle NATO STANAG 2280 od VVÚ Brno.
Uzavřeno strategické partnerství s WITKOWITZ, CS-BETON a VVÚ.
Vyvinuto osm dalších prvků k registraci na EUIPO.
Umístění prvku Lavička na Mezinárodní letiště v Praze.
Motto: MADE TO SAVE YOU.

2022

První z bezpečnostních prvků bunkr byl prodán Armádě České republiky.
Partnerství s TRUSTED ALLIANCE a členem SECURITY BUNKERS ALLIANCE.

2023

Smlouva s ministerstvem obrany na výzkum a vývoj nových prvků.
Vyvinuto celkem 22 bezpečnostních prvků, včetně modulárních a mobilních bunkrů a krytů.
IBIPC byl přidělen kód NCAGE – NATO Commercial and Government Entity Code – 8286G.
Prvek univerzálního segmentu bunkru získal od NSPA přidělené NATO STOCK NUMBER.

2024

VÝROBCI A PARTNEŘI

Výrobce ocelových komponentů
Věda, výzkum a vývoj
Testování a expertní činnost
Armáda České Republiky
Státní podpora B2G
Výrobce betonových komponentů
Norma NATO
Obchodní partner
Ochrana duševního vlastnictví
Výzkum a vývoj
Výrobce betonových komponentů
Výrobce vzduchotechnických komponentů
Projekt a design
Profesní organizace
Státní podpora B2G
Obchodní aliance
Obchodní aliance
Výrobce komponentů
Referenční partner
Státní podpora B2B

DOKÁŽETE STANOVIT CENU LIDSKÉHO ŽIVOTA?

To je velmi složité. Jediné, co můžeme s jistotou říci je, že je vysoká a že je třeba chránit jej s nejvyšší prioritou. Při navrhování a konstrukci všech typů našich ochranných zařízení s touto skutečností přednostně počítáme. Ochranné prvky z patentovaného kompozitu UHPFRC pro Vás hrdě vyrábíme ve společnosti IBIPC; tyto unikátní produkty vytváříme s nejvyšší péčí, aby odolávaly balistickým, střepinovým, a výbuchovým útokům.

Mgr. Pavel Bělohradský

CEO

Ing. Mgr. Viktor Chrobok, PhD.

WITKOWITZ, strategický partner​

Ing. Marek Matějka

CS BETON, strategický partner

Doc. Ing. Josef Fládr, PhD.

Odborný poradce, docent, Fakulta stavební, ČVUT Praha

Ing. FranTIšek Malenínský

Generálporučík ve výslužbě, Hlavní poradce

pplk. Doc. Jiří Štoller, PhD.

Odborný poradce, Proděkan pro vědeckou činnost Fakulty voj. technologií, Univerzita obrany

Doc. Ing. Pavel Maňas, PhD.

Plukovník ve výslužbě, odborný poradce