MOBILNÍ ZÁTARAS - OSTEN

Systém mobilních zátarasů OSTEN tvoří kompozit vyrobený z ultra-vysoko hodnotného betonu s rozptýlenou výztuží z mikrovláken vysokopevnostní oceli ULTRA HIGH PERFORMANCE FIBER REINFORCED CONCRETE – UHPFRC.

Bezpečnostní prvek je odlitek z kompozitu UHPFRC betonu s rozptýlenou výztuží z mikrovláken vysokopevnostní oceli je ochranný prvek certifikovaný Vojenským výzkumným ústavem s.p. a státní zkušebnou ČVUT Praha.

  • Balistická odolnost A5
  • Střepinová odolnost C4
  • Výbuchová odolnost D6
  • LIGHT
  • MEDIUM
  • HEAVY
  • MILITARY
OCHRANA OBJEKTŮ