PATENTY, LICENCE, SMLOUVY

NAPLNĚNÍ PRINCIPU LEGITIMNÍHO OČEKÁVÁNÍ

  • UHPFRC byl vyvinut ve spolupráci s ČVUT Praha, a je chráněn Evropským patentem číslo EP 3351518A1.
  • Patentovaná receptura směsi UHPFRC ČVUT, číslo patentu 304478.
  • Evropským patentem deklarované vlastnosti UHPFRC testovány a ověřeny ve státní laboratoři č. 1048, akreditované ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.
  • Balistická, výbuchová a střepinová odolnost testována VOJENSKÝM VÝZKUMNÝM ÚSTAVEM s.p. podle vojenského standardu norem NATO-STANAG 2280, používaných pro všechny ochranné konstrukce budované v rámci vojenských staveb operací NATO; dosaženo nejvyšších hodnot.
  • UHPFR a produkty z něj vyrobeny v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 90001 – 2016 Systém managementu jakosti, či CE EU Declaration of Conformity,  kterou splňují všichni subdodavatelé.
  • Licence k užití EP 3351518A1 a dalších tří patentů byla ČVUT Praha smluvně postoupena firmám JEAN PAUL WHITECASTLE a jeho 100% dceřiné firmě INSTITUT OF BLAST & IMPACT PROOF CONCRETE.
  • Uzavřeno strategické partnerství s CS BETON, WITKOWITZ GROUP, Vojenský výzkumný ústav; partnerství s poradci a experty na výrobu UHPFRC, a z obranného, vojenského  a bezpečnostního průmyslu.