MOBILNÍ T-ZEĎ

Pro rychlé vytvoření vysoké úrovně bezpečnostního opatření vojenských a civilních objektů.

ZesílenÍ obrany vnitřních perimetrů, přístupových komunikací do městských center, na kontrolní propouštěcí místa, před vstupy a vjezdy do objektů, ke kontrole vozidel.

  • Balistická odolnost A5
  • Střepinová odolnost C4
  • Výbuchová odolnost D6

Rozměry jednoho segmentu:

Výška: 2,7 m
Délka: 1,6 m
Šířka:  2,25 M

OCHRANA OBJEKTŮ