BALISTICKÁ LAVIČKA

Pro zesíleni obrany vnitřních perimetrů vojenských a civilních letišť, ochrany cizích ambasád, budov veřejné samosprávy, přístupových komunikací do městských center, obrany kritické infrastruktury, jak vojenské, tak civilní.

Slouží jako odolný úkryt při teroristickém útoku, sabotáži, útoku profesionální armády, jiného napadení či katastrofě.

Zakotvená do země zastaví osobní automobil.

  • Balistická odolnost A5
  • Střepinová odolnost C4
  • Výbuchová odolnost D6
  • SAMOSTATNÉ – umístnění do volného prostoru zadními opěradly k sobě navzájem. Doporučuje se uspořádat dvě bezpečnostní lavičky zadními opěradly k sobě navzájem rovnoběžně s odstupem 10–90 cm.
  • MODULÁRNÍ – umístnění vzájemně propojených laviček vedle sebe lze upravit na libovolnou délku s použitím jejich libovolné množiny v závislosti na počtu požadovaných míst k sezení.

Bezpečnostní lavička se sílou stěny opěradla 100 mm
Šířka: 0,65 m 

Výška: 1,1 m

Délka: 1,2 m

Síla opěradla: 0,1 m

Hmotnost: 625 kg

Doporučuje se uspořádat dvě bezpečnostní lavičky zadními opěradly k sobě navzájem rovnoběžně s odstupem 10-90 cm. V této dispozici mají schopnost zachytit střepiny granátu či miny, zachytit a přesměrovat tlakovou vlnu uvolněnou při výbuchu, a současně zabránit penetraci náboje do ráže 12,7 x 99/API M8 a 14,5 x 114/API/ B32.

CHRÁNÍ MĚKKÉ CÍLE