KVĚTINOVÝ BOX

Bezpečnostní mobilní bariéra je odlitek z kompozitu UHPFRC betonu s rozptýlenou výztuží z mikrovláken vysokopevnostní oceli, je ochranný prvek certifikovaný Vojenským výzkumným ústavem s.p. a státní zkušebnou ČVUT Praha.


Je určený k umístění na pozemních komunikacích, do intravilánů měst, venkovních i uzavřených veřejných prostorů, terminálů místa s vysokou koncentrací osob a nízkou mírou zabezpečení proti násilnému útoku.

  • Balistická odolnost A5
  • Střepinová odolnost C4
  • Výbuchová odolnost D6

Šířka: 0,8 m 
Výška: 0,9 m
Délka: 2,5 m
Hmotnost: 1 889 kg

CHRÁNÍ MĚKKÉ CÍLE