FRANCHISING

POSTOUPENÍ KNOW-HOW NA ZÁKLADĚ MASTER FRANCHISINGOVÉ SMLOUVY

Firma INSTITUTE OF BLAST & IMPACT PROOF CONCRETE, s.r.o. (IBIPC) je 100 % dceřinou společností subjektu JEAN PAUL WHITECASTLE, spol. s.r.o. (JPW), který ji exkluzivně obchodně zastupuje. Obě firmy mají společného jediného jednatele; jednání proto mohou být rychlá a účinná.

Případná entita, jenž zprostředkování MASTER FRANCHISE AGREEMENT zajistí, bude na obchodu participovat na základě Zprostředkovatelské smlouvy v případě, že bude vážný zájem budoucího potencionálního kupujícího deklarován jeho písemným prohlášením.

Forma převodu duševního vlastnictví, respektive výhradních práv přiznaných k duševním výtvorům v oblasti průmyslového vlastnictví pro jednotlivá teritoria je implementována dokumentem MASTER FRANCHISE AGREEMENT (MFA), který upravuje základní vztahy mezi master-franchisorem a master-franchisantem a opravňující master-franchisanta uzavírat jako franchisor franchisové smlouvy s dalšími franchisanty pro území uvedené ve smlouvě; jedná se o obchodní a organizační propojení franchisora a všech jeho franchisantů koordinované a podporované prostřednictvím franchisové centrály v České republice.

Předmětem dokumentu MFA je následující množina plnění:

 • Bezpečnostní produkty IBIPC, včetně variant cca 15 – 16 ks.
 • Výkresová dokumentace detailu i sestavy k těmto bezpečnostním produktům.
 • Opce na výkresovou dokumentaci licích forem k jednotlivým produktům.
 • Receptura směsi kompozitu UHPFRC.
 • Receptura výroby kompozitu UHPFRC.
 • Teritorium působnosti MFA.
 • Exkluzivita pro Teritorium působnosti MFA.
 • Certifikace na produkty IBIPC vč. bunkrů dle vojenské normy NATO STANAG 2280 na balistickou, střepinovou a výbuchovou odolnost realizovaná renomovaným Vojenským výzkumným ústavem, státním podnikem, zřízeným Ministerstvem obrany ČR.
 • Protokol o zkoušce VVÚ na balistickou odolnost.
 • Protokol o zkoušce VVÚ na střepinovou odolnost.
 • Protokol o zkoušce VVÚ na výbuchovou odolnost.
 • Atest ČVUT deklarující fyzikálně – mechanické vlastnosti kompozitu UHPFRC, vytvořeného dle receptury směsi a receptury výroby.
 • Právo k užití ochranné známky IBIPC při promotion a označení produktů.
 • Právo k užití ochranného sloganu IBIPC „Made to safe you“ při označení produktů.
 • Právo na užití firemního motta „Vyrobeno
  na Vaši ochranu“.
 • Úvodní a průběžná školení managementu master-franchisanta.
 • Trvalá provozní, technická a servisní podpora master-franchisanta.

Pro bližší informace ve věci franchisové smlouvy jsme Vám k dispozici.