INSTITUTE OF BLAST & IMPACT PROOF CONCRETE

Obranný průmysl

KE KONTROLE ZÁJMOVÉHO PERIMETRU

CHECKPOINT

Pro posílení obrany na státní hranici, zesílení vnějších perimetrů vojenských a civilních letišť, zesílení obrany na mostech a důležitých tranzitních tepnách, zesílení obrany kritické a civilní infrastruktury.

Schopnost rychlé reakce na definové hrozby v případě nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu.

 • Balistická odolnost A5
 • Střepinová odolnost C4
 • Výbuchová odolnost D6

Rozměry základního segmentu:

Světlá šířka: 2,5 m 
Světlá výška: 2,5 m
Délka: 2 m
Síla stěny: 20 cm

Délka segmentu + víka: 3 m
Hmotnost základního segmentu: 9,8 t
Hmotnost celkem: 10, 5 t
Kapacita: 1-3 muži
Montáž: do 2 h jedním družstvem

Jeřáb 10 t, doprava jeden nákladní vagón.

Střílny a průzory bez osazení
Základní skelet možno vybavit dle požadavku klienta (postele, lavice, chemické WC, lapače nábojnic, bednami na zásoby munice a potravin).

BEZPEČNOSTNÍ STĚNA K OCHRANĚ OBJEKTŮ

BALISTICKÁ STĚNA

Je primárně určená k ochraně objektů kritické infrastruktury, možného napadení či vysoké priority. 

V případě poškození je ochranný prvek relativně snadno opravitelný pomocí standardizovaných a navzájem zaměnitelných panelů.

Ve vojenském prostředí slouží k obraně muničních skladů, skladů pohonných hmot, parků bojové techniky, stanovišť protivzdušné obrany, objektů velení a ostatních důležitých objektů pozemní infrastruktury

 • Balistická odolnost A5
 • Střepinová odolnost C4
 • Výbuchová odolnost D6
 • ONE LINE – Umístění v jedné řadě podél objektu.
 • TWO LINE – Umístění ve dvou řadách podél objektu.

Rozměry jednoho segmentu:

Rozměr betonové desky: 1 x 1,5 m 
Výška: 4 m
Délka: 4,5 m
Síla stěny: 20 cm
Hmotnost (celý bezpečnostní prvek včetně základu): 13,8 t
Hloubka (uložení základu): 2,5 m

 

V této konfiguraci je potřeba méně materiálu a stavba je celkově o něco rychlejší, ale stěna musí při výbuchu odolat vyššímu odraženému tlaku.

Bezpečnostní stěna je sestavena z panelů z kompozitu UHPFRC, které jsou vsunuty postupně do držek sloupů z ocelového válcovaného profilu HEB. Ocelová pouzdra jsou vzájemně spojená distančním elementem a společně zakotvena v betonových patkách do hloubky 2,5m. Prostor mezi ocelovým sloupem a pouzdrem je vyplněn trvale pružným pryžovým granulátem.

MOBILNÍ BUNKR SE TŘEMI STŘÍLNAMI

MILITARY LIGHT

Mobilní bunkr je kompozit vyrobený z ultra – vysoko hodnotného betonu s rozptýlenou výztuží z mikrovláken vysokopevnostní oceli ULTRA HIGH PERFORMANCE FIBER REINFORCED CONCRETE – UHPFRC.

Schopnost rychlé reakce na definované hrozby v případě nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu.

 • Balistická odolnost A5
 • Střepinová odolnost C4
 • Výbuchová odolnost D6

Rozměry základního segmentu:

Světlá šířka: 2,5 m 
Světlá výška: 2,5 m
Délka: 2 m
Síla stěny: 20 cm

Délka 5 segmentů: 10 m + víka (celkem 10,5 m)
Hmotnost základního segmentu: 9,8 t
Hmotnost celkem: 50 t
Kapacita: 8-10 mužů
Montáž: do 24 h jedním družstvem

Jeřáb 10 t, doprava jeden nákladní vagón.

Střílny a průzory bez osazení.
Základní skelet možno vybavit dle požadavku klienta (postele, lavice, chemické WC, lapače nábojnic, bednami na zásoby munice a potravin, lahvemi se stlačeným vzduchem a dýchacími přístroji).

ZABEZPEČENÍ TÝLOVÝCH STANOVIŠŤ

DEFENSE MOBIL

Pohotovostní úkryt je kompozit vyrobený z ultra-vysoko hodnotného betonu s rozptýlenou výztuží z mikrovláken vysokopevnostní oceli ULTRA HIGH PERFORMANCE FIBER REINFORCED CONCRETE – UHPFRC.

 • Balistická odolnost A5
 • Střepinová odolnost C4
 • Výbuchová odolnost D6

Rozměry základního segmentu:

Světlá šířka: 2,5 m 
Světlá výška: 2,5 m
Délka: 2 m
Síla stěny: 20 cm

Délka 5 segmentů: 10 m + víka (celkem 10,5 m)
Hmotnost základního segmentu: 9,8 t
Hmotnost celkem: 50 t
Kapacita: jedno družstvo 8 -10 mužů
Montáž: do 24 h jedním družstvem

Jeřáb 10 t, doprava jeden nákladní vagón.

 • POHOTOVOSTNÍ ÚKRYT
 • SKLAD MUNICE
 • VELITELSTVÍ, ZPRAVODAJSTVÍ, ROZVĚDKA
 • UBYTOVÁNÍ POSÁDEK PRVNÍ LINIE
 • ZODOLNĚNÁ ČÁST MOBILNÍ NEMOCNICE
 • GENERÁTORY
 • SKLAD PROVIANTU
 • PRÁDELNA
K ZÁCHRANĚ POSÁDKY

PANIC ROOM

Panic Room je kompozit vyrobený z ultra – vysoko hodnotného betonu s rozptýlenou výztuží z mikrovláken vysokopevnostní oceli ULTRA HIGH PERFORMANCE FIBER REINFORCED CONCRETE – UHPFRC.

Schopnost rychlé reakce na definované hrozby v případě nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu.

 • Balistická odolnost A5
 • Střepinová odolnost C4
 • Výbuchová odolnost D6
 
 • Světlá šířka*výška: 2,5*2,5 m
 • Délka: 2 m
 • Síla stěny: 20 cm
 • Délka segmentu + víka: 3 m
 • Hmotnost základního segmentu: 9,8 t (celkem 12 t)
 • Kapacita: 1-3 muži
 • Neprůstřelné pancéřované dveře i únikový východ
 • Montáž na místě do 24 h, připojení na energie; v případě jejich vyřazení samostatný ostrovní systém na 48-72 h.
 • Jeřáb 10 tun, doprava jeden nákladní vagón či kamión.
Základní skelet možno vybavit dle požadavku klienta:
 • Ventilace či filtroventilace, prvotřídní filtrace proti bojovým plynům či jadernému spadu, v případě výpadku energie na ruční pohon.
 • Ohřev vzduchu.
 • Záložní dýchání z lahví se stlačeným vzduchem.
 • Proti výbuchový ventil.
 • Postele, lavice, chemické WC.
 • Kanystry na zásoby vody a dehydrovaných potravin.
 • Snímač CO₂.
 • Kamerový systém.
 • Spojení s okolním vysílací stanicí.
 • Dvě hlavní a jedna záložní baterie.
 • Generátor k dobíjení baterií, výfuk se zpětnou klapkou.
 • Požární a plynová čidla.
 • Hasicí přístroj, lékárnička.
 • Individuální výbava dle požadavku klienta.
systém civilní obrany

TUNELY K OCHRANĚ KABELŮ VYSOKÉ PRIORITY

Tunely kabelů vysoké priority je systém sloužící k ochranně elektrického vedení, optických kabelů a systému IOT technologie.

 • Balistická odolnost A5
 • Střepinová odolnost C4
 • Výbuchová odolnost D6
 • LIGHT – Síla stěny 9 cm
 • HEAVY – Síla stěny 18 cm

Technické údaje celého bezpečnostního prvku včetně poklopu:

Šířka: 0,86 m 
Výška: 1,1 m
Délka: 1 m
Síla stěny: LIGHT – 9 cm              HEAVY – 18 cm
Hmotnost: 0,5 t

Světlá výška bezpečnostního prvku:

Šířka: 0,5 m 
Výška: 0,5 m

Bezpečnostní prvek se klade za sebou zpravidla pod povrch, spojení prvků zajišťuje pero na jednom konci a drážka na konci opačném. Krycí poklop určený pro zakrytí tunelu. Deska je opatřena vnitřním perem zapadajícím do žlábku čímž zajišťuje polohu desky.

K ZASTAVENÍ TANKŮ, AUT, BOJOVÝCH PÁSOVÝCH VOZIDEL

MOBILNÍ ZÁTARASY

Systém mobilních zátarasů „Pyramid” tvoří kompozit vyrobený z ultra-vysoko hodnotného betonu s rozptýlenou výztuží z mikrovláken vysokopevnostní oceli ULTRA HIGH PERFORMANCE FIBER REINFORCED CONCRETE – UHPFRC.

Bezpečnostní prvek je odlitek z kompozitu UHPFRC betonu s rozptýlenou výztuží z mikrovláken vysokopevnostní oceli je ochranný prvek certifikovaný Vojenským výzkumným ústavem s.p. a státní zkušebnou ČVUT Praha.

 • Balistická odolnost A5
 • Střepinová odolnost C4
 • Výbuchová odolnost D6

PYRAMIDA – SMALL

 • Délka hrany: 0,6 m
 • Úroveň N1G, vůz 3,5 t při 80 km/h

PYRAMIDA – MEDIUM

 • Délka hrany: 1 m
 • Úroveň N2, vůz 7,5 t při 80 km/h

PYRAMIDA – GREAT

 • Délka hrany: 1,35 m
 • Úroveň N3, vůz 7,5 t při 80 km/h
K ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTŮ NEZNÁMÉHO PŮVODU

KRUHOVÝ ŠTÍT

Systém zádržných segmentů „Kruhový štít” tvoří kompozit vyrobený z ultra-vysoko hodnotného betonu s rozptýlenou výztuží z mikrovláken vysokopevnostní oceli ULTRA HIGH PERFORMANCE FIBER REINFORCED CONCRETE – UHPFRC.

Bezpečnostní prvek je odlitek z kompozitu UHPFRC betonu s rozptýlenou výztuží z mikrovláken vysokopevnostní oceli je ochranný prvek certifikovaný Vojenským výzkumným ústavem s.p. a státní zkušebnou ČVUT Praha.

 • Balistická odolnost A5
 • Střepinová odolnost C4
 • Výbuchová odolnost D6

KRUHOVÝ ŠTÍT – SMALL

 • Střední Ø: 1 m
 • Výška stěny: 530 mm
 • Hmotnost segmentu: 170 kg

KRUHOVÝ ŠTÍT – GREAT

 • Střední Ø: 2 m
 • Výška stěny: 1,130 mm
 • Hmotnost segmentu: 461 kg
K OPRAVĚ POVRCHU VZLETOVÉ A PŘISTÁVACÍ DRÁHY, ČI DÁLNIČNÍHO POVRCHU

SMĚS UHPFRC

Ze směsi UHPFRC lze vytvořit kompozit vyrobený z ultra-vysoko hodnotného betonu s rozptýlenou výztuží z mikrovláken vysokopevnostní oceli ULTRA HIGH PERFORMANCE FIBER REINFORCED CONCRETE – UHPFRC.

 • Balistická odolnost A5
 • Střepinová odolnost C4
 • Výbuchová odolnost D6
 • Urychluje proces opravy a zkracuje realizační časy.
 • Šetří počet potřebných pracovníků.
 • Šetří peníze snížením realizačního času a počtu pracovníků.
 • Odolává tahovému napěti i po vzniku trhliny.
 • Všesměrné rozptýlení výztuže, mechanická odolnost stejná ve všech směrech.
 • Houževnatý materiál odolávající dynamickým účinkům.
 • Nižší objemové změny od smršťování.
 • Excelentně vzdoruje sanilitě.
 • Přistávací dráha s požadavkem nejvyšší reziduální pevnosti třídy A.
 • Pro civilní i vojenská letiště. Určený k rychlé opravě poškozené přistávací dráhy.
 • V plastových 30 kg pytlích s plastifikátorem a návodem ke zpracování.
Výrobce ocelových komponentů
Věda, výzkum a vývoj
Testování a expertní činnost
Referenční partner
Státní podpora B2B
Výrobce betonových komponentů
Norma NATO
Obchodní partner
Ochrana duševního vlastnictví
Výzkum a vývoj
Výrobce betonových komponentů
Výrobce vzduchotechnických komponentů
Projekt a design
Obchodní partner
Státní podpora B2G