Obranný průmysl

BEZPEČNOSTNÍ STĚNA K OCHRANĚ OBJEKTŮ

BALISTICKÁ STĚNA

Je primárně určená k ochraně objektů kritické infrastruktury, možného napadení či vysoké priority. 

V případě poškození je ochranný prvek relativně snadno opravitelný pomocí standardizovaných a navzájem zaměnitelných panelů.

Ve vojenském prostředí slouží k obraně muničních skladů, skladů pohonných hmot, parků bojové techniky, stanovišť protivzdušné obrany, objektů velení a ostatních důležitých objektů pozemní infrastruktury

 • Balistická odolnost A5
 • Střepinová odolnost C4
 • Výbuchová odolnost D6
 • ONE LINE – Umístění v jedné řadě podél objektu.
 • TWO LINE – Umístění ve dvou řadách podél objektu.

Rozměry jednoho segmentu:

Rozměr betonové desky: 1 x 1,5 m 
Výška: 4 m
Délka: 4,5 m
Síla stěny: 20 cm
Hmotnost (celý bezpečnostní prvek včetně základu): 13,8 t
Hloubka (uložení základu): 2,5 m

 

V této konfiguraci je potřeba méně materiálu a stavba je celkově o něco rychlejší, ale stěna musí při výbuchu odolat vyššímu odraženému tlaku.

Bezpečnostní stěna je sestavena z panelů z kompozitu UHPFRC, které jsou vsunuty postupně do držek sloupů z ocelového válcovaného profilu HEB. Ocelová pouzdra jsou vzájemně spojená distančním elementem a společně zakotvena v betonových patkách do hloubky 2,5m. Prostor mezi ocelovým sloupem a pouzdrem je vyplněn trvale pružným pryžovým granulátem.

MOBILNÍ STĚNA K OCHRANĚ OBJEKTŮ

T - ZEĎ

Pro rychlé vytvoření vysoké úrovně bezpečnostního opatření vojenských a civilních objektů. Pro zesíleni obrany vnitřních perimetrů, přístupových komunikací do městských center, na kontrolní propouštěcí místa, před vstupy a vjezdy do objektů, ke kontrole vozidel

 • Balistická odolnost A5
 • Střepinová odolnost C4
 • Výbuchová odolnost D6

Rozměry jednoho segmentu:

Výška: 2,7 m
Délka: 1,6 m
Šířka:  2,25 M

KE KONTROLE ZÁJMOVÉHO PERIMETRU

ZÁKLADNÍ PĚCHOTNÍ BUNKR

Pro tři střelce, poskytuje ochranu šesti mužům družstva. 

Prvosledové stanoviště ke zpomalení či zastavení útoku protivníka. Obranné mobilní vojenské opevnění k ochraně živé síly í před útoky dronů, palebným útokem, dělostřeleckou palbou, granáty a vedení obranného boje na linii obrany. Ke zvýšení účinnosti ochrany je prospěšné částečné zahloubení do země jako součást okopového systému a zesílení ochrany obložením přírodním materiálem.

Certifikováno podle NATO STANAG 2080 na maximální odolnost ráže 14.5 mm, střepinovým účinkům granátu 120 mm a tlakové vlně při explozí nálože 50 kg TNT. Variabilně osazený univerzální stavební segment se střílnami, průzory, otvorem pro vstup.  Výhoda rychlá montáž a modulární sestava, kterou lze vytvořit komplexní systém obrany.

 • Balistická odolnost A5
 • Střepinová odolnost C4
 • Výbuchová odolnost D6

Rozměry základního segmentu:

Světlá šířka: 2,5 m 
Světlá výška: 2,5 m
Délka: 2 m
Síla stěny: 20 cm

Délka segmentu + víka: 3 m
Hmotnost základního segmentu: 9,8 t
Hmotnost celkem: 10, 5 t
Kapacita: 1-3 muži
Montáž: do 2 h jedním družstvem

Jeřáb 10 t, doprava jeden nákladní vagón.

Střílny a průzory bez osazení
Základní skelet možno vybavit dle požadavku klienta (postele, lavice, chemické WC, lapače nábojnic, bednami na zásoby munice a potravin).

KE KONTROLE ZÁJMOVÉHO PERIMETRU

ROZŠÍŘENÝ PĚCHOTNÍ BUNKR

Pro čtyři střelce, poskytuje ochranu deseti mužům družstva. 

Prvosledové stanoviště ke zpomalení či zastavení útoku protivníka. Obranné mobilní vojenské opevnění k ochraně živé síly í před útoky dronů, palebným útokem, dělostřeleckou palbou, granáty a vedení obranného boje na linii obrany. Ke zvýšení účinnosti ochrany je prospěšné částečné zahloubení do země jako součást okopového systému a zesílení ochrany obložením přírodním materiálem.

Certifikováno podle NATO STANAG 2080 na maximální odolnost ráže 14.5 mm, střepinovým účinkům granátu 120 mm a tlakové vlně při explozí nálože 50 kg TNT. Variabilně osazené dva univerzální stavební segmenty se střílnami, průzory, otvory pro vstup.  Výhoda rychlá montáž a modulární sestava, kterou lze vytvořit komplexní systém obrany.

 • Balistická odolnost A5
 • Střepinová odolnost C4
 • Výbuchová odolnost D6

Rozměry základního segmentu:

Světlá šířka: 2,5 m 
Světlá výška: 2,5 m
Délka: 2 m
Síla stěny: 20 cm

Délka segmentu + víka: 3 m
Hmotnost základního segmentu: 9,8 t
Hmotnost celkem: 10, 5 t
Kapacita: 1-3 muži
Montáž: do 2 h jedním družstvem

Jeřáb 10 t, doprava jeden nákladní vagón.

Střílny a průzory bez osazení
Základní skelet možno vybavit dle požadavku klienta (postele, lavice, chemické WC, lapače nábojnic, bednami na zásoby munice a potravin).

K USKLADNĚNÍ VOJENSKÝCH ZÁSOB A TECHNIKY

AMMO BUNKR

K bezpečnému uchování střeliva a munice před útoky dronů, palebným útokem, dělostřeleckou palbou a granáty. 

Tři univerzální stavební segmenty tvoří tubus uzavřený z jedné strany víkem, z druhé strany otevřený pro rychlý přístup a manipulaci. Bez střílen a průzorů. Konstrukce objemu 30 tun poskytuje dodatečnou zádržnou hmotu. V případě exploze skladovaného materiálu usměrní tlakovou vlnu ve směru ven z tubusu, a sníží nebezpečí rozletu betonových částí po okolí. Vybudovaný ochranný val kolem Bunkru z pytlů s pískem omezí rychlost střel, sekundárních střepin a rázové tlakové vlny. Vnitřní objem 28m3. Výhodou rychlá montáž modulárního systému.

 • Balistická odolnost A5
 • Střepinová odolnost C4
 • Výbuchová odolnost D6

Rozměry základního segmentu:

Světlá šířka: 2,5 m 
Světlá výška: 2,5 m
Délka: 2 m
Síla stěny: 20 cm

Délka segmentu + víka: 3 m
Hmotnost základního segmentu: 9,8 t
Hmotnost celkem: 10, 5 t
Kapacita: 1-3 muži
Montáž: do 2 h jedním družstvem

Jeřáb 10 t, doprava jeden nákladní vagón.

Střílny a průzory bez osazení
Základní skelet možno vybavit dle požadavku klienta (postele, lavice, chemické WC, lapače nábojnic, bednami na zásoby munice a potravin).

K BEZPEČNÉMU ULOŽENÍ RANĚNÝCH

MEDIC BUNKR

Místo určené ke shromáždění k převozu na místo první pomoci a následnému poskytnutí lékařské péče. 

K bezpečnému uložení zraněných příslušníků pěchoty a členů družstva, průběžně k dispozici pro krytí všem členům družstva před útokem drony, palebným útokem, dělostřeleckou palbou. Tři univerzální stavební segmenty tvoří oboustranně průchozí tubus pro rychlý přístup a manipulaci se zraněnými. Bez střílen a průzorů. Konstrukce objemu 30 tun poskytuje dodatečnou zádržnou hmotu. Vybudovaný ochranný val kolem Bunkru z pytlů s pískem omezí rychlost střel, sekundárních střepin a rázové tlakové vlny. Vnitřní objem 28m3. Výhodou rychlá montáž modulárního systému.

 • Balistická odolnost A5
 • Střepinová odolnost C4
 • Výbuchová odolnost D6

Rozměry základního segmentu:

Světlá šířka: 2,5 m 
Světlá výška: 2,5 m
Délka: 2 m
Síla stěny: 20 cm

Délka segmentu + víka: 3 m
Hmotnost základního segmentu: 9,8 t
Hmotnost celkem: 10, 5 t
Kapacita: 1-3 muži
Montáž: do 2 h jedním družstvem

Jeřáb 10 t, doprava jeden nákladní vagón.

Střílny a průzory bez osazení
Základní skelet možno vybavit dle požadavku klienta (postele, lavice, chemické WC, lapače nábojnic, bednami na zásoby munice a potravin).

KE KONTROLE ZÁJMOVÉHO PERIMETRU

CHECKPOINT

Pro posílení obrany na státní hranici, zesílení vnějších perimetrů vojenských a civilních letišť, zesílení obrany na mostech a důležitých tranzitních tepnách, zesílení obrany kritické a civilní infrastruktury.

Schopnost rychlé reakce na definové hrozby v případě nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu.

 • Balistická odolnost A5
 • Střepinová odolnost C4
 • Výbuchová odolnost D6

Rozměry základního segmentu:

Světlá šířka: 2,5 m 
Světlá výška: 2,5 m
Délka: 2 m
Síla stěny: 20 cm

Délka segmentu + víka: 3 m
Hmotnost základního segmentu: 9,8 t
Hmotnost celkem: 10, 5 t
Kapacita: 1-3 muži
Montáž: do 2 h jedním družstvem

Jeřáb 10 t, doprava jeden nákladní vagón.

Střílny a průzory bez osazení
Základní skelet možno vybavit dle požadavku klienta (postele, lavice, chemické WC, lapače nábojnic, bednami na zásoby munice a potravin).

K ZASTAVENÍ TANKŮ, AUT, BOJOVÝCH PÁSOVÝCH VOZIDEL

MOBILNÍ ZÁTARASY - OSTEN

Systém mobilních zátarasů „OSTEN” tvoří kompozit vyrobený z ultra-vysoko hodnotného betonu s rozptýlenou výztuží z mikrovláken vysokopevnostní oceli ULTRA HIGH PERFORMANCE FIBER REINFORCED CONCRETE – UHPFRC.

Bezpečnostní prvek je odlitek z kompozitu UHPFRC betonu s rozptýlenou výztuží z mikrovláken vysokopevnostní oceli je ochranný prvek certifikovaný Vojenským výzkumným ústavem s.p. a státní zkušebnou ČVUT Praha.

 • Balistická odolnost A5
 • Střepinová odolnost C4
 • Výbuchová odolnost D6
 • LIGHT – Síla stěny 9 cm
 • HEAVY – Síla stěny 18 cm

Technické údaje celého bezpečnostního prvku včetně poklopu:

Šířka: 0,86 m 
Výška: 1,1 m
Délka: 1 m
Síla stěny: LIGHT – 9 cm              HEAVY – 18 cm
Hmotnost: 0,5 t

Světlá výška bezpečnostního prvku:

Šířka: 0,5 m 
Výška: 0,5 m

Bezpečnostní prvek se klade za sebou zpravidla pod povrch, spojení prvků zajišťuje pero na jednom konci a drážka na konci opačném. Krycí poklop určený pro zakrytí tunelu. Deska je opatřena vnitřním perem zapadajícím do žlábku čímž zajišťuje polohu desky.

systém civilní obrany

TUNELY K OCHRANĚ KABELŮ VYSOKÉ PRIORITY

Tunely kabelů vysoké priority je systém sloužící k ochranně elektrického vedení, optických kabelů a systému IOT technologie.

 • Balistická odolnost A5
 • Střepinová odolnost C4
 • Výbuchová odolnost D6
 • LIGHT – Síla stěny 9 cm
 • HEAVY – Síla stěny 18 cm

Technické údaje celého bezpečnostního prvku včetně poklopu:

Šířka: 0,86 m 
Výška: 1,1 m
Délka: 1 m
Síla stěny: LIGHT – 9 cm              HEAVY – 18 cm
Hmotnost: 0,5 t

Světlá výška bezpečnostního prvku:

Šířka: 0,5 m 
Výška: 0,5 m

Bezpečnostní prvek se klade za sebou zpravidla pod povrch, spojení prvků zajišťuje pero na jednom konci a drážka na konci opačném. Krycí poklop určený pro zakrytí tunelu. Deska je opatřena vnitřním perem zapadajícím do žlábku čímž zajišťuje polohu desky.

K OPRAVĚ POVRCHU VZLETOVÉ A PŘISTÁVACÍ DRÁHY, ČI DÁLNIČNÍHO POVRCHU

SMĚS UHPFRC

Ze směsi UHPFRC lze vytvořit kompozit vyrobený z ultra-vysoko hodnotného betonu s rozptýlenou výztuží z mikrovláken vysokopevnostní oceli ULTRA HIGH PERFORMANCE FIBER REINFORCED CONCRETE – UHPFRC.

 • Balistická odolnost A5
 • Střepinová odolnost C4
 • Výbuchová odolnost D6
 • Urychluje proces opravy a zkracuje realizační časy.
 • Šetří počet potřebných pracovníků.
 • Šetří peníze snížením realizačního času a počtu pracovníků.
 • Odolává tahovému napěti i po vzniku trhliny.
 • Všesměrné rozptýlení výztuže, mechanická odolnost stejná ve všech směrech.
 • Houževnatý materiál odolávající dynamickým účinkům.
 • Nižší objemové změny od smršťování.
 • Excelentně vzdoruje sanilitě.
 • Přistávací dráha s požadavkem nejvyšší reziduální pevnosti třídy A.
 • Pro civilní i vojenská letiště. Určený k rychlé opravě poškozené přistávací dráhy.
 • V plastových 30 kg pytlích s plastifikátorem a návodem ke zpracování.
Výrobce ocelových komponentů
Věda, výzkum a vývoj
Testování a expertní činnost
Referenční partner
Státní podpora B2B
Výrobce betonových komponentů
Norma NATO
Obchodní partner
Ochrana duševního vlastnictví
Výzkum a vývoj
Výrobce betonových komponentů
Výrobce vzduchotechnických komponentů
Projekt a design
Obchodní partner
Státní podpora B2G