INSTITUTE OF BLAST & IMPACT PROOF CONCRETE

Civilní obrana

CHRÁNÍ MĚKKÉ CÍLE

BALISTICKÁ LAVIČKA

Pro zesíleni obrany vnitřních perimetrů vojenských a civilních letišť, ochrany cizích ambasád, budov veřejné samosprávy, přístupových komunikací do městských center, obrany kritické infrastruktury, jak vojenské, tak civilní.

Slouží jako odolný úkryt při teroristickém útoku, útoku profesionální armády, jiného napadení či katastrofě.

Zakotvená do země zastaví osobní automobil.

 • Balistická odolnost A5
 • Střepinová odolnost C4
 • Výbuchová odolnost D6
 • SAMOSTATNÉ – umístnění do volného prostoru zadními opěradly k sobě navzájem. Doporučuje se uspořádat dvě bezpečnostní lavičky zadními opěradly k sobě navzájem rovnoběžně s odstupem 10–90 cm.
 • MODULÁRNÍ – umístnění vzájemně propojených laviček vedle sebe lze upravit na libovolnou délku s použitím jejich libovolné množiny v závislosti na počtu požadovaných míst k sezení.

Bezpečnostní lavička se sílou stěny opěradla 100 mm
Šířka: 0,65 m 

Výška: 1,1 m

Délka: 1,2 m

Síla opěradla: 0,1 m

Hmotnost: 625 kg

Doporučuje se uspořádat dvě bezpečnostní lavičky zadními opěradly k sobě navzájem rovnoběžně s odstupem 10-90 cm. V této dispozici mají schopnost zachytit střepiny granátu či miny, zachytit a přesměrovat tlakovou vlnu uvolněnou při výbuchu, a současně zabránit penetraci náboje do ráže 12,7 x 99/API M8 a 14,5 x 114/API/ B32.

mobilní bezpečnostní bariéra

KVĚTINOVÝ BOX

Bezpečnostní prvek je odlitek z kompozitu UHPFRC betonu s rozptýlenou výztuží z mikrovláken vysokopevnostní oceli, je ochranný prvek certifikovaný prvek Vojenským výzkumným ústavem s.p. a státní zkušebnou ČVUT Praha.
Prvek je určený k umístění na pozemních komunikacích, parkovištích, náměstích, chodnících a jiných místech sloužící k zabránění vjezdu do ohraničeného prostoru.
K nim patří i antiteroristické bariéry, jejichž cílem je zabránění vjezdu, respektive zastavení vozidla a to i za cenu jeho vážného poškození, které znemožní další pohyb vozidla.

 • Balistická odolnost A5
 • Střepinová odolnost C4
 • Výbuchová odolnost D6

Varianta A – trvalá instalace
Produkt se skládá ze dvou částí:
1. Květinového boxu
2. Dlouhé upevňovací desky obdélníkového tvaru

Varianta B – odnímatelná instalovaná
Skládá se ze tří prvků:
1. Odnímatelný Květinový box
2. Odnímatelná krátká upevňovací deska
3. Trvale instalovaná základová kotvící deska
V případě deinstalace obou odnímatelných částí je otvor opatřen pojezdovým krytem.

1/ Bezpečnostní bariéra:
Šířka: 0,8 m

Délka: 2,5 m

Výška: 1,05 m

Hmotnost: 2,8 t


2/ Kotvící deska:

Šířka: 1,8 m

Výška: 1,2 m 

Hloubka podzemního zapuštění: 0,9 m

Hmotnost: 1,2 t


3/Aretační mezikus:
Plech z konstrukčních oceli se zvýšenou odolností.

 
4/ Základová deska:
Šířka: 1,2 m

Délka: 2,6 m

Rozměry základové kotvicí desky a upevňovací desky jsou vždy stanoveny individuálně, velikost stran se volí podle závislosti na kvalitě podloží, jeho geomechanických vlastnostech a potřebné hloubce uložení.

Dílce obložení jsou po obvodu k produktu kotvena šroubovými spoji s použití základové, tvarově uzpůsobené pásové oceli.

ŠTÍTY K ZODOLNĚNÍ BUDOV

BALISTICKÉ ŠTÍTY

Štíty k zodolnění budov jsou určeny pro stavby, které májí z politického, vojenského nebo hospodářského hlediska význam pro zajišťování obrany státu, zejména pro zabezpečení základních funkcí státu a zabezpečení ozbrojených sil a určených primárně k ochraně objektů důležitých pro obranu státu, kritické infrastruktury.

 • Balistická odolnost A5
 • Střepinová odolnost C4
 • Výbuchová odolnost D6

LIGHT – Síla stěny 100 mm

HEAVY – Síla stěny 200mm

Šířka: 0,5 m 
Výška: 0,5 m
Délka: 0,5 m
Hmotnost: 65 kg
Síla stěny: 0,1 m

systém civilní obrany

TUNELY K OCHRANĚ KABELŮ VYSOKÉ PRIORITY

Tunely kabelů vysoké priority je systém sloužící k ochranně elektrického vedení, optických kabelů a systému IOT technologie.

 • Balistická odolnost A5
 • Střepinová odolnost C4
 • Výbuchová odolnost D6
 • LIGHT – Síla stěny 9 cm
 • HEAVY – Síla stěny 18 cm

Technické údaje celého bezpečnostního prvku včetně poklopu:

Šířka: 0,86 m 
Výška: 1,1 m
Délka: 1 m
Síla stěny: LIGHT – 9 cm              HEAVY – 18 cm
Hmotnost: 0,5 t

Světlá výška bezpečnostního prvku:

Šířka: 0,5 m 
Výška: 0,5 m

Bezpečnostní prvek se klade za sebou zpravidla pod povrch, spojení prvků zajišťuje pero na jednom konci a drážka na konci opačném. Krycí poklop určený pro zakrytí tunelu. Deska je opatřena vnitřním perem zapadajícím do žlábku čímž zajišťuje polohu desky.

KE KONTROLE ZÁJMOVÉHO PERIMETRU

CHECKPOINT

Pro posílení obrany na státní hranici, zesílení vnějších perimetrů vojenských a civilních letišť, zesílení obrany na mostech a důležitých tranzitních tepnách, zesílení obrany kritické a civilní infrastruktury.

Schopnost rychlé reakce na definové hrozby v případě nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu.

 • Balistická odolnost A5
 • Střepinová odolnost C4
 • Výbuchová odolnost D6

Rozměry základního segmentu:

Světlá šířka: 2,5 m 
Světlá výška: 2,5 m
Délka: 2 m
Síla stěny: 20 cm

Délka segmentu + víka: 3 m
Hmotnost základního segmentu: 9,8 t
Hmotnost celkem: 10, 5 t
Kapacita: 1-3 muži
Montáž: do 2 h jedním družstvem

Jeřáb 10 t, doprava jeden nákladní vagón.

Střílny a průzory bez osazení
Základní skelet možno vybavit dle požadavku klienta (postele, lavice, chemické WC, lapače nábojnic, bednami na zásoby munice a potravin).

K ZASTAVENÍ TANKŮ, AUT, BOJOVÝCH PÁSOVÝCH VOZIDEL

MOBILNÍ ZÁTARASY

Systém mobilních zátarasů Pyramid tvoří kompozit vyrobený z ultra-vysoko hodnotného betonu s rozptýlenou výztuží z mikrovláken vysokopevnostní oceli ULTRA HIGH PERFORMANCE FIBER REINFORCED CONCRETE–UHPFRC.

Bezpečnostní prvek je odlitek z kompozitu UHPFRC betonu s rozptýlenou výztuží z mikrovláken vysokopevnostní oceli je ochranný prvek certifikovaný Vojenským výzkumným ústavem s.p. a státní zkušebnou ČVUT Praha.

 • Balistická odolnost A5
 • Střepinová odolnost C4
 • Výbuchová odolnost D6
PYRAMID MILITARY
 • Délka hrany: 1,35 m
 • Úroveň N3, vůz 7,5 t při 80 km/h
PYRAMID DEFENSE
 • Délka hrany: 1 m
 • Úroveň N2, vůz 7,5 t při 80 km/h
PYRAMID CIVIL
 • Délka hrany: 0,6 m
 • Úroveň N1G, vůz 3,5 t při 80 km/h
 
Výrobce ocelových komponentů
Věda, výzkum a vývoj
Testování a expertní činnost
Referenční partner
Státní podpora B2B
Výrobce betonových komponentů
Norma NATO
Obchodní partner
Ochrana duševního vlastnictví
Výzkum a vývoj
Výrobce betonových komponentů
Výrobce vzduchotechnických komponentů
Projekt a design
Obchodní partner
Státní podpora B2G