INSTITUTE OF BLAST & IMPACT PROOF CONCRETE

Kritická infrastruktura

BEZPEČNOSTNÍ STĚNA K OCHRANĚ OBJEKTŮ

BALISTICKÁ STĚNA

Je primárně určená k ochraně objektů kritické infrastruktury, možného napadení či vysoké priority. 

V případě poškození je ochranný prvek relativně snadno opravitelný pomocí standardizovaných a navzájem zaměnitelných prvků. Plná neprodyšná, tato konfigurace je vhodná pro výšku do 6 m.

K obraně elektrárny, trafostanice, důležitých skladů pro zásobování obyvatelstva, zásobárny pitné vody, nemocnice a jejich náhradní generátory a ostatní důležité objekty civilní infrastruktury.

 • Balistická odolnost A5
 • Střepinová odolnost C4
 • Výbuchová odolnost D6
 • ONE LINE – Umístění v jedné řadě podél objektu.
 • TWO LINE – Umístění ve dvou řadách podél objektu.

Rozměry jednoho segmentu:

Rozměr betonové desky: 1 x 1,5 m 
Výška: 4 m
Délka: 4,5 m
Síla stěny: 20 cm
Hmotnost (celý bezpečnostní prvek včetně základu): 13,8 t
Hloubka (uložení základu): 2,5 m

 

V této konfiguraci je potřeba méně materiálu a stavba je celkově o něco rychlejší, ale stěna musí při výbuchu odolat vyššímu odraženému tlaku.

Bezpečnostní stěna je sestavena z panelů z kompozitu UHPFRC, které jsou vsunuty postupně do držek sloupů z ocelového válcovaného profilu HEB. Ocelová pouzdra jsou vzájemně spojená distančním elementem a společně zakotvena v betonových patkách do hloubky 2,5m. Prostor mezi ocelovým sloupem a pouzdrem je vyplněn trvale pružným pryžovým granulátem.

CHRÁNÍ MĚKKÉ CÍLE

BALISTICKÁ LAVIČKA

Pro zesíleni obrany vnitřních perimetrů vojenských a civilních letišť, ochrany cizích ambasád, budov veřejné samosprávy, přístupových komunikací do městských center, obrany kritické infrastruktury, jak vojenské, tak civilní.

Slouží jako odolný úkryt při teroristickém útoku, sabotáži, útoku profesionální armády, jiného napadení či katastrofě.

Zakotvená do země zastaví osobní automobil.

 • Balistická odolnost A5
 • Střepinová odolnost C4
 • Výbuchová odolnost D6
 • SAMOSTATNÉ – umístnění do volného prostoru zadními opěradly k sobě navzájem. Doporučuje se uspořádat dvě bezpečnostní lavičky zadními opěradly k sobě navzájem rovnoběžně s odstupem 10–90 cm.
 • MODULÁRNÍ – umístnění vzájemně propojených laviček vedle sebe lze upravit na libovolnou délku s použitím jejich libovolné množiny v závislosti na počtu požadovaných míst k sezení.

Bezpečnostní lavička se sílou stěny opěradla 100 mm
Šířka: 0,65 m 

Výška: 1,1 m

Délka: 1,2 m

Síla opěradla: 0,1 m

Hmotnost: 625 kg

Doporučuje se uspořádat dvě bezpečnostní lavičky zadními opěradly k sobě navzájem rovnoběžně s odstupem 10-90 cm. V této dispozici mají schopnost zachytit střepiny granátu či miny, zachytit a přesměrovat tlakovou vlnu uvolněnou při výbuchu, a současně zabránit penetraci náboje do ráže 12,7 x 99/API M8 a 14,5 x 114/API/ B32.

mobilní bezpečnostní bariéra

KVĚTINOVÝ BOX

Bezpečnostní mobilní bariéra je odlitek z kompozitu UHPFRC betonu s rozptýlenou výztuží z mikrovláken vysokopevnostní oceli, je ochranný prvek certifikovaný Vojenským výzkumným ústavem s.p. a státní zkušebnou ČVUT Praha.
Je určený k umístění na pozemních komunikacích, do intravilánů měst, venkovních i uzavřených veřejných prostorů, terminálů místa s vysokou koncentrací osob a nízkou mírou zabezpečení proti násilnému útoku.

 • Balistická odolnost A5
 • Střepinová odolnost C4
 • Výbuchová odolnost D6

Šířka: 0,8 m 
Výška: 0,9 m
Délka: 2,5 m
Hmotnost: 1 889 kg

Dílce obložení jsou po obvodu k produktu kotvena šroubovými spoji s použití základové, tvarově uzpůsobené pásové oceli.

KE KONTROLE ZÁJMOVÉHO PERIMETRU

CHECKPOINT

Pro posílení obrany na státní hranici, zesílení vnějších perimetrů vojenských a civilních letišť, zesílení obrany na mostech a důležitých tranzitních tepnách, zesílení obrany kritické a civilní infrastruktury.

Schopnost rychlé reakce na definové hrozby v případě nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu.

 • Balistická odolnost A5
 • Střepinová odolnost C4
 • Výbuchová odolnost D6

Rozměry základního segmentu:

Světlá šířka: 2,5 m 
Světlá výška: 2,5 m
Délka: 2 m
Síla stěny: 20 cm

Délka segmentu + víka: 3 m
Hmotnost základního segmentu: 9,8 t
Hmotnost celkem: 10, 5 t
Kapacita: 1-3 muži
Montáž: do 2 h jedním družstvem

Jeřáb 10 t, doprava jeden nákladní vagón.

Střílny a průzory bez osazení
Základní skelet možno vybavit dle požadavku klienta (postele, lavice, chemické WC, lapače nábojnic, bednami na zásoby munice a potravin).

ŠTÍTY K ZODOLNĚNÍ BUDOV

BALISTICKÉ ŠTÍTY

Štíty k zodolnění budov jsou určeny pro stavby, které májí z politického, vojenského nebo hospodářského hlediska význam pro zajišťování obrany státu, zejména pro zabezpečení základních funkcí státu a zabezpečení ozbrojených sil a určených primárně k ochraně objektů důležitých pro obranu státu, kritické infrastruktury.

 • Balistická odolnost A5
 • Střepinová odolnost C4
 • Výbuchová odolnost D6

LIGHT – Síla stěny 100 mm

HEAVY – Síla stěny 200mm

Šířka: 0,5 m 
Výška: 0,5 m
Délka: 0,5 m
Hmotnost: 65 kg
Síla stěny: 0,1 m

systém civilní obrany

TUNELY K OCHRANĚ KABELŮ VYSOKÉ PRIORITY

Tunely kabelů vysoké priority je systém sloužící k ochranně elektrického vedení, optických kabelů a systému IOT technologie.

 • Balistická odolnost A5
 • Střepinová odolnost C4
 • Výbuchová odolnost D6
 • LIGHT – Síla stěny 9 cm
 • HEAVY – Síla stěny 18 cm

Technické údaje celého bezpečnostního prvku včetně poklopu:

Šířka: 0,86 m 
Výška: 1,1 m
Délka: 1 m
Síla stěny: LIGHT – 9 cm              HEAVY – 18 cm
Hmotnost: 0,5 t

Světlá výška bezpečnostního prvku:

Šířka: 0,5 m 
Výška: 0,5 m

Bezpečnostní prvek se klade za sebou zpravidla pod povrch, spojení prvků zajišťuje pero na jednom konci a drážka na konci opačném. Krycí poklop určený pro zakrytí tunelu. Deska je opatřena vnitřním perem zapadajícím do žlábku čímž zajišťuje polohu desky.

K ZASTAVENÍ TANKŮ, AUT, BOJOVÝCH PÁSOVÝCH VOZIDEL

MOBILNÍ ZÁTARASY

Systém mobilních zátarasů Pyramid tvoří kompozit vyrobený z ultra-vysoko hodnotného betonu s rozptýlenou výztuží z mikrovláken vysokopevnostní oceli ULTRA HIGH PERFORMANCE FIBER REINFORCED CONCRETE – UHPFRC.

Bezpečnostní prvek je odlitek z kompozitu UHPFRC betonu s rozptýlenou výztuží z mikrovláken vysokopevnostní oceli je ochranný prvek certifikovaný Vojenským výzkumným ústavem s.p. a státní zkušebnou ČVUT Praha.

 • Balistická odolnost A5
 • Střepinová odolnost C4
 • Výbuchová odolnost D6

PYRAMIDA – SMALL

 • Délka hrany: 0,6 m
 • Úroveň N1G, vůz 3,5 t při 80 km/h

PYRAMIDA – MEDIUM

 • Délka hrany: 1 m
 • Úroveň N2, vůz 7,5 t při 80 km/h

PYRAMIDA – GREAT

 • Délka hrany: 1,35 m
 • Úroveň N3, vůz 7,5 t při 80 km/h
 
K OPRAVĚ POVRCHU VZLETOVÉ A PŘISTÁVACÍ DRÁHY, ČI DÁLNIČNÍHO POVRCHU

SMĚS UHPFRC

Ze směsi UHPFRC lze vytvořit kompozit vyrobený z ultra-vysoko hodnotného betonu s rozptýlenou výztuží z mikrovláken vysokopevnostní oceli ULTRA HIGH PERFORMANCE FIBER REINFORCED CONCRETE – UHPFRC.

 • Balistická odolnost A5
 • Střepinová odolnost C4
 • Výbuchová odolnost D6
 • Urychluje proces opravy a zkracuje realizační časy.
 • Šetří počet potřebných pracovníků.
 • Šetří peníze snížením realizačního času a počtu pracovníků.
 • Odolává tahovému napěti i po vzniku trhliny.
 • Všesměrné rozptýlení výztuže, mechanická odolnost stejná ve všech směrech.
 • Houževnatý materiál odolávající dynamickým účinkům.
 • Nižší objemové změny od smršťování.
 • Excelentně vzdoruje sanilitě.
 • Přistávací dráha s požadavkem nejvyšší reziduální pevnosti třídy A.
 • Pro civilní i vojenská letiště. Určený k rychlé opravě poškozené přistávací dráhy.
 • V plastových 30 kg pytlích s plastifikátorem a návodem ke zpracování.
Výrobce ocelových komponentů
Věda, výzkum a vývoj
Testování a expertní činnost
Referenční partner
Státní podpora B2B
Výrobce betonových komponentů
Norma NATO
Obchodní partner
Ochrana duševního vlastnictví
Výzkum a vývoj
Výrobce betonových komponentů
Výrobce vzduchotechnických komponentů
Projekt a design
Obchodní partner
Státní podpora B2G