INSTITUTE OF BLAST & IMPACT PROOF CONCRETE

Všechny produkty

CHRÁNÍ MĚKKÉ CÍLE

BALISTICKÁ LAVIČKA

Kritická infrastruktura | Civilní obrana
Pro zesíleni obrany vnitřních perimetrů vojenských a civilních letišť, ochrany cizích ambasád, budov veřejné samosprávy, přístupových komunikací do městských center, obrany kritické infrastruktury, jak vojenské, tak civilní.

Slouží jako odolný úkryt při teroristickém útoku, útoku profesionální armády, jiného napadení či katastrofě.

Zakotvená do země zastaví osobní automobil.

 • Balistická odolnost A5
 • Střepinová odolnost C4
 • Výbuchová odolnost D6
 • SAMOSTATNÉ – umístnění do volného prostoru zadními opěradly k sobě navzájem. Doporučuje se uspořádat dvě bezpečnostní lavičky zadními opěradly k sobě navzájem rovnoběžně s odstupem 10–90 cm.
 • MODULÁRNÍ – umístnění vzájemně propojených laviček vedle sebe lze upravit na libovolnou délku s použitím jejich libovolné množiny v závislosti na počtu požadovaných míst k sezení.

Bezpečnostní lavička se sílou stěny opěradla 100 mm
Šířka: 0,65 m 

Výška: 1,1 m

Délka: 1,2 m

Síla opěradla: 0,1 m

Hmotnost: 625 kg

Doporučuje se uspořádat dvě bezpečnostní lavičky zadními opěradly k sobě navzájem rovnoběžně s odstupem 10-90 cm. V této dispozici mají schopnost zachytit střepiny granátu či miny, zachytit a přesměrovat tlakovou vlnu uvolněnou při výbuchu, a současně zabránit penetraci náboje do ráže 12,7 x 99/API M8 a 14,5 x 114/API/ B32.

mobilní bezpečnostní bariéra

KVĚTINOVÝ BOX

Kritická infrastruktura | Civilní obrana
Bezpečnostní prvek je odlitek z kompozitu UHPFRC betonu s rozptýlenou výztuží z mikrovláken vysokopevnostní oceli, je ochranný prvek certifikovaný prvek Vojenským výzkumným ústavem s.p. a státní zkušebnou ČVUT Praha.
Prvek je určený k umístění na pozemních komunikacích, parkovištích, náměstích, chodnících a jiných místech sloužící k zabránění vjezdu do ohraničeného prostoru.
K nim patří i antiteroristické bariéry, jejichž cílem je zabránění vjezdu, respektive zastavení vozidla a to i za cenu jeho vážného poškození, které znemožní další pohyb vozidla.

 • Balistická odolnost A5
 • Střepinová odolnost C4
 • Výbuchová odolnost D6

Varianta A – trvalá instalace
Produkt se skládá ze dvou částí:
1. Květinového boxu
2. Dlouhé upevňovací desky obdélníkového tvaru

Varianta B – odnímatelná instalovaná
Skládá se ze tří prvků:
1. Odnímatelný Květinový box
2. Odnímatelná krátká upevňovací deska
3. Trvale instalovaná základová kotvící deska
V případě deinstalace obou odnímatelných částí je otvor opatřen pojezdovým krytem.

1/ Bezpečnostní bariéra:
Šířka: 0,8 m

Délka: 2,5 m

Výška: 1,05 m

Hmotnost: 2,8 t

2/ Kotvící deska:
Šířka:1,8 m

Výška: 1,2 m

Hloubka podzemního zapuštění: 0,9 m

Hmotnost: 1,2 t

3/ Aretační mezikus:
Plech z konstrukčních oceli se zvýšenou odolností

4/ Základová deska:
Šířka: 1,2 m 

Délka: 2,6 m

Rozměry základové kotvicí desky a upevňovací desky jsou vždy stanoveny individuálně, velikost stran se volí podle závislosti na kvalitě podloží, jeho geomechanických vlastnostech a potřebné hloubce uložení.

Dílce obložení jsou po obvodu k produktu kotvena šroubovými spoji s použití základové, tvarově uzpůsobené pásové oceli.

MOBILNÍ STĚNA K OCHRANĚ OBJEKTŮ

T - ZEĎ

Pro rychlé vytvoření vysoké úrovně bezpečnostního opatření vojenských a civilních objektů. Pro zesíleni obrany vnitřních perimetrů, přístupových komunikací do městských center, na kontrolní propouštěcí místa, před vstupy a vjezdy do objektů, ke kontrole vozidel

 • Balistická odolnost A5
 • Střepinová odolnost C4
 • Výbuchová odolnost D6

Rozměry jednoho segmentu:

Výška: 2,7 m
Délka: 1,6 m
Šířka:  2,25 M

BEZPEČNOSTNÍ STĚNA K OCHRANĚ OBJEKTŮ

BALISTICKÁ STĚNA

Kritická infrastruktura
Je primárně určený k ochraně objektů kritické infrastruktury možného napadení či vysoké priority. V případě poškození je ochranný prvek relativně snadno opravitelný pomocí standardizovaných a navzájem zaměnitelných prvků. Plná neprodyšná, tato konfigurace je vhodná pro výšku do 6 m.

 • Balistická odolnost A5
 • Střepinová odolnost C4
 • Výbuchová odolnost D6

Rozměry jednoho segmentu:

Rozměr betonové desky: 1 x 1,5 m 
Výška: 4 m
Délka: 4,5 m
Síla stěny: 20 cm
Hmotnost (celý bezpečnostní prvek včetně základu): 13,8 t
Hloubka uložení základu: 2,5 m

V této konfiguraci je potřeba méně materiálu a stavba je celkově o něco rychlejší, ale stěna musí při výbuchu odolat vyššímu odraženému tlaku.

Bezpečnostní stěna je sestavena z panelů z kompozitu UHPFRC, které jsou vsunuty postupně do držek sloupů z ocelového válcovaného profilu HEB. Ocelová pouzdra jsou vzájemně spojená distančním elementem a společně zakotvena v betonových patkách do hloubky 2,5 m. Prostor mezi ocelovým sloupem a pouzdrem je vyplněn trvale pružným pryžovým granulátem.

ŠTÍTY K ZODOLNĚNÍ BUDOV

BALISTICKÉ ŠTÍTY

Kritická infrastruktura | Civilní obrana
Štíty k zodolnění budov jsou určeny pro stavby, které májí z politického, vojenského nebo hospodářského hlediska význam pro zajišťování obrany státu, zejména pro zabezpečení základních funkcí státu a zabezpečení ozbrojených sil a určených primárně k ochraně objektů důležitých pro obranu státu, kritické infrastruktury.

 • Balistická odolnost A5
 • Střepinová odolnost C4
 • Výbuchová odolnost D6

LIGHT – Síla stěny 100 mm

HEAVY – Síla stěny 200mm

Šířka: 0,5 m 
Výška: 0,5 m
Délka: 0,5 m
Hmotnost: 65 kg
Síla stěny: 0,1 m

systém civilní obrany

TUNELY K OCHRANĚ KABELŮ VYSOKÉ PRIORITY

Obranný průmysl | Kritická infrastruktura | Civilní obrana
Tunely kabelů vysoké priority je systém sloužící k ochranně elektrického vedení, optických kabelů a systému IOT technologie.

 • Balistická odolnost A5
 • Střepinová odolnost C4
 • Výbuchová odolnost D6
 • LIGHT – Síla stěny 9 cm
 • HEAVY – Síla stěny 18 cm

Technické údaje celého bezpečnostního prvku včetně poklopu:

Šířka: 0,86 m 
Výška: 1,1 m
Délka: 1 m
Síla stěny: LIGHT – 9 cm              HEAVY – 18 cm
Hmotnost: 0,5 t

Světlá výška bezpečnostního prvku:

Šířka: 0,5 m 
Výška: 0,5 m

Bezpečnostní prvek se klade za sebou zpravidla pod povrch, spojení prvků zajišťuje pero na jednom konci a drážka na konci opačném. Krycí poklop určený pro zakrytí tunelu. Deska je opatřena vnitřním perem zapadajícím do žlábku čímž zajišťuje polohu desky.

K ZASTAVENÍ TANKŮ, AUT, BOJOVÝCH PÁSOVÝCH VOZIDEL

MOBILNÍ ZÁTARASY

Obranný průmysl | Kritická infrastruktura | Civilní obrana
Systém mobilních zátarasů Pyramid tvoří kompozit vyrobený z ultra-vysoko hodnotného betonu s rozptýlenou výztuží z mikrovláken vysokopevnostní oceli ULTRA HIGH PERFORMANCE FIBER REINFORCED CONCRETE– UHPFRC.

Bezpečnostní prvek je odlitek z kompozitu UHPFRC betonu s rozptýlenou výztuží z mikrovláken vysokopevnostní oceli je ochranný prvek certifikovaný Vojenským výzkumným ústavem s.p. a státní zkušebnou ČVUT Praha.

 • Balistická odolnost A5
 • Střepinová odolnost C4
 • Výbuchová odolnost D6

PYRAMIDA SMALL

 • Délka hrany: 0,6 m
 • Úroveň N1G, vůz 3,5 t při 80 km/h

PYRAMIDA – MEDIUM

 • Délka hrany: 1 m
 • Úroveň N2, vůz 7,5 t při 80 km/h

PYRAMIDA – GREAT

 • Délka hrany: 1,35 m
 • Úroveň N3, vůz 7,5 t při 80 km/h
KE KONTROLE ZÁJMOVÉHO PERIMETRU

CHECKPOINT

Obranný průmysl | Kritická infrastrukturaCivilní obrana

Pro posílení obrany na státní hranici, zesílení vnějších perimetrů vojenských a civilních letišť, zesílení obrany na mostech a důležitých tranzitních tepnách, zesílení obrany kritické a civilní infrastruktury.

Schopnost rychlé reakce na definové hrozby v případě nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu.

 • Balistická odolnost A5
 • Střepinová odolnost C4
 • Výbuchová odolnost D6

Rozměry základního segmentu:

Světlá šířka: 2,5 m 
Světlá výška: 2,5 m
Délka: 2 m
Síla stěny: 20 cm

Délka segmentu + víka: 3 m
Hmotnost základního segmentu: 9,8 t
Hmotnost celkem: 10, 5 t
Kapacita: 1-3 muži
Montáž: do 2 h jedním družstvem

Jeřáb 10 t, doprava jeden nákladní vagón.

Střílny a průzory bez osazení
Základní skelet možno vybavit dle požadavku klienta (postele, lavice, chemické WC, lapače nábojnic, bednami na zásoby munice a potravin).

MOBILNÍ BUNKR SE TŘEMI STŘÍLNAMI

MILITARY LIGHT

Obranný průmysl 
Mobilní bunkr je kompozit vyrobený z ultra–vysoko hodnotného betonu s rozptýlenou výztuží z mikrovláken vysokopevnostní oceli ULTRA HIGH PERFORMANCE FIBER REINFORCED CONCRETE–UHPFRC.

Schopnost rychlé reakce na definované hrozby v případě nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu.

 • Balistická odolnost A5
 • Střepinová odolnost C4
 • Výbuchová odolnost D6

Rozměry základního segmentu:

Světlá šířka: 2,5 m 
Světlá výška: 2,5m
Délka: 2 m
Síla stěny: 20 cm

Délka 5 segmentů: 10 m + víka (celkem 10,5 m)
Hmotnost základního segmentu: 9,8 t
Hmotnost celkem: 50 t
Kapacita: 8-10 mužů
Montáž: do 24 h jedním družstvem

Jeřáb 10 t, doprava jeden nákladní vagón.

Střílny a průzory bez osazení.
Základní skelet možno vybavit dle požadavku klienta (postele, lavice, chemické WC, lapače nábojnic, bednami na zásoby munice a potravin, lahvemi se stlačeným vzduchem a dýchacími přístroji).

K ZÁCHRANĚ POSÁDKY

PANIC ROOM

Obranný průmysl
Panic Room je kompozit vyrobený z ultra–vysoko hodnotného betonu s rozptýlenou výztuží z mikrovláken vysokopevnostní oceli ULTRA HIGH PERFORMANCE FIBER REINFORCED CONCRETE–UHPFRC.

Schopnost rychlé reakce na definované hrozby v případě nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu.

 • Balistická odolnost A5
 • Střepinová odolnost C4
 • Výbuchová odolnost D6
 
 • Světlá šířka*výška: 2,5*2,5 m
 • Délka: 2 m
 • Síla stěny: 20 cm
 • Délka segmentu + víka: 3 m
 • Hmotnost základního segmentu: 9,8 t (celkem 12 t)
 • Kapacita: 1-3 muži
 • Neprůstřelné pancéřované dveře i únikový východ.
 • Montáž na místě do 24 h, připojení na energie; v případě jejich vyřazení samostatný ostrovní systém na 48-72 h
 • Jeřáb 10 tun, doprava jeden nákladní vagón či kamión.
Základní skelet možno vybavit dle požadavku klienta:
 • Ventilace či filtroventilace, prvotřídní filtrace proti bojovým plynům či jadernému spadu, v případě výpadku energie na ruční pohon
 • Ohřev vzduchu
 • Záložní dýchání z lahví se stlačeným vzduchem
 • Proti výbuchový ventil
 • Postele, lavice, chemické WC
 • Kanystry na zásoby vody a dehydrovaných potravin
 • Snímač, CO₂
 • Kamerový systém;
 • Spojení s okolním vysílací stanicí;
 • Dvě hlavní a jedna záložní baterie;
 • Generátor k dobíjení baterií, výfuk se zpětnou klapkou;
 • Požární a plynová čidla;
 • Hasicí přístroj, lékárnička;
 • Individuální výbava dle požadavku klienta.
ZABEZPEČENÍ TÝLOVÝCH STANOVIŠŤ

DEFENSE MOBIL

Obranný průmysl 
Pohotovostní úkryt je kompozit vyrobený z ultra-vysoko hodnotného betonu s rozptýlenou výztuží z mikrovláken vysokopevnostní oceli ULTRA HIGH PERFORMANCE FIBER REINFORCED CONCRETE–UHPFRC.

 • Balistická odolnost A5
 • Střepinová odolnost C4
 • Výbuchová odolnost D6

Rozměry základního segmentu:

Světlá šířka: 2,5 m 
Světlá výška: 2,5 m
Délka: 2 m
Síla stěny: 20 cm

Délka 5 segmentů: 10 m + víka (celkem 10,5 m)
Hmotnost základního segmentu: 9,8 t
Hmotnost celkem: 50 t
Kapacita: jedno družstvo 8-10 mužů
Montáž: do 24 h jedním družstvem

Jeřáb 10 t, doprava jeden nákladní vagón.

 • POHOTOVOSTNÍ ÚKRYT
 • SKLAD MUNICE
 • VELITELSTVÍ, ZPRAVODAJSTVÍ, ROZVĚDKA
 • UBYTOVÁNÍ POSÁDEK PRVNÍ LINIE
 • ZODOLNĚNÁ ČÁST MOBILNÍ NEMOCNICE
 • GENERÁTORY
 • SKLAD PROVIANTU
 • PRÁDELNA
K ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTŮ NEZNÁMÉHO PŮVODU

KRUHOVÝ ŠTÍT

Obranný průmysl 
Systém zádržných segmentů Kruhový štít tvoří kompozit vyrobený z ultra-vysoko hodnotného betonu s rozptýlenou výztuží z mikrovláken vysokopevnostní oceli ULTRA HIGH PERFORMANCE FIBER REINFORCED CONCRETE–UHPFRC.

Bezpečnostní prvek je odlitek z kompozitu UHPFRC betonu s rozptýlenou výztuží z mikrovláken vysokopevnostní oceli, je ochranný prvek certifikovaný Vojenským výzkumným ústavem s.p. a státní zkušebnou ČVUT Praha.

 • Balistická odolnost A5
 • Střepinová odolnost C4
 • Výbuchová odolnost D6

KRUHOVÝ ŠTÍT – SMALL

 • Střední Ø: 1 m
 • Výška stěny: 530 mm
 • Hmotnost segmentu: 170 kg

KRUHOVÝ ŠTÍT – GREAT

 • Střední Ø: 2 m
 • Výška stěny: 1,130 mm
 • Hmotnost segmentu: 461 kg
K OPRAVĚ POVRCHU VZLETOVÉ A PŘISTÁVACÍ DRÁHY, ČI DÁLNIČNÍHO POVRCHU

SMĚS UHPFRC

Obranný průmysl | Kritická infrastruktura
Ze směsi UHPFRC lze vytvořit kompozit vyrobený z ultra-vysoko hodnotného betonu s rozptýlenou výztuží z mikrovláken vysokopevnostní oceli ULTRA HIGH PERFORMANCE FIBER REINFORCED CONCRETE–UHPFRC.

 • Balistická odolnost A5
 • Střepinová odolnost C4
 • Výbuchová odolnost D6
 • Urychluje proces opravy a zkracuje realizační časy.
 • Šetří počet potřebných pracovníků.
 • Šetří peníze snížením realizačního času a počtu pracovníků.
 • Odolává tahovému napěti i po vzniku trhliny.
 • Všesměrné rozptýlení výztuže, mechanická odolnost stejná ve všech směrech.
 • Houževnatý materiál odolávající dynamickým účinkům.
 • Nižší objemové změny od smršťování.
 • Excelentně vzdoruje sanilitě.
 • Přistávací dráha s požadavkem nejvyšší reziduální pevnosti třídy A.
 • Pro civilní i vojenská letiště. Určený k rychlé opravě poškozené přistávací dráhy.
 • V plastových 30 kg pytlích s plastifikátorem a návodem ke zpracování.
Výrobce ocelových komponentů
Věda, výzkum a vývoj
Testování a expertní činnost
Referenční partner
Státní podpora B2B
Výrobce betonových komponentů
Norma NATO
Obchodní partner
Ochrana duševního vlastnictví
Výzkum a vývoj
Výrobce betonových komponentů
Výrobce vzduchotechnických komponentů
Projekt a design
Obchodní partner
Státní podpora B2G